Pohádkový kufr

Pohádkový kufr

Vážené dámy a pánové,
dovolte, abychom Vám dnes představili náš zbrusu nový… zábavou i vědomostmi napěchovaný… interkulturní… obzory rozšiřující…

ČESKO-BAVORSKÝ POHÁDKOVÝ KUFR

Dvojjazyčné, interaktivní představení pro děti, mládež a pro každého, kdo se chce naučit řeč svých soudsedů.

Pro koho je naše představeni?

  • Pro české publikum, které se učí němčinu jako cizí jazyk nebo
  • pro německé publikum, které se učí češtinu jako cizí jazyk nebo
  • pro smíšené publikum – všude tam, kde se spolu setkávají Češi a Němci.

Účinkují:

Za Bavorsko – Oliver Machander – vypravěč pohádek, herec a spisovatel z Řezna (německý rodilý mluvčí) a
za Česko  – Sabina Pappenbergerová – překladatelka jazyka německého z Wunsiedelu (česká rodilá mluvčí).

Délka představení:  45 nebo 60 minut (dle přání)

Motivy, poselství a pozadí:

Přátelské poznávání Bavorska a Česka reprezentované na jedné straně bavorským hercem Oliverem a překladatelkou Sabinou z Čech na straně druhé.

Srdečné setkání vede k užitečné vzájemné výměně. Aktéři si mezi sebou vyměňují své národní pohádky, a tím část svého kulturního, literárního dědictví tak, že si je navzájem vyprávějí, předčítají a scénicky předvádějí. Publikum vtahují do dění, a to se pak samo stává součástí střetnutí. Učí se rozličná slova a pojmy z obou jazyků, a navíc zjišťuje, že Češi a Bavoři toho mají hodně společného.
Klíčem k oboustrannému porozumění je znalost jazyka toho druhého. Naučit se řeč svých sousedů je velmi přínosné, neboť jen tak je možná vzájemná komunikace a prospěšná výměna.

Část děje odráží momentální realitu. Vypravěč Oliver, přináší českým dětem pohádku, ale bohužel neumí česky. Sabina, tlumočnice, mu však pomůže, přičemž česky opakuje Oliverova slova. V češtině vysvětluje, o čem jeho německá pohádka pojednává. Oliver se na závěr rozhodne, že se bude učit česky a už se umí rozloučit s publikem českými slovy. Takto se děj odehrává na české straně.

Děj na německé straně probíhá podobně, avšak německému publiku představuje Češka Sabina plynulou, naučenou němčinu a pohádku ze své vlasti prezentuje ve své mateřštině.

Obě pojetí rozšiřují slovní zásobu a znalosti. To, co žáky baví a co se učí rádi, to si osvojují velmi intensivně a pozitivně. A z toho vychází…

… škola hrou. Díky trpělivému opakování slov v obou jazycích se žáci přiučí mnohým novým výrazům a zároveň upevní znalosti, které si již přinesli z hodin cizího jazyka.

Scénické vyprávění představuje pohádku hornofalckého spisovatele Franze Xavera von Schönwertha (1810-1886). Jeho rozsáhlá sbírka pověstí, pohádek, frašek, lidové poezie a dětských písní byla cenným přínosem pro německou literaturu devatenáctého století. A přesto je jeho jméno v Bavorsku, stejně jako v Česku, docela neznámé. (Myslíme si, že neprávem!)

Českou národní literaturu zastupuje Božena Němcová, známá česká sběratelka pohádek, kterou bohužel na německé straně rovněž mnozí ještě neznají. (Též neprávem!)

Mnoho Bavořanů mluví rádo dialektem. Zcela na okraj se české děti dozvídají, že v bavorském nářečí jsou běžné pojmy, které se v regionech sice hojně používají, ale jsou úplně jiné než výrazy ze spisovné němčiny. Ve hře se poukazuje na tuto skutečnost pomocí dvou slovíček. Za zmínku stojí, že „bavorština“ se češtině podobá více než spisovné němčině. Děti se samozřejmě seznámí i se  spisovnou formou obou pojmů.

Děti se ve škole musí učit cizí jazyk, což je namáhavé, mnohdy těžké. Proto je dobré vědět, že i za státními hranicemi jsou děti, pro které je stejně tak namáhavé a těžké, naučit se řeč svých sousedů.

Další informace:

Všechny důležité informace o Česko-bavorském pohádkovém kufru Vám nabízíme ke stažení a vytisknutí zde:

Doporučený věk/cílová skupina:
Představení bylo zkoncipováno pro české děti, které se učí němčinu jako cizí jazyk, případně pro německé děti, které se učí český jazyk.
Scénické vyprávění s nasazením mimiky, gestikulace a rekvizit však zaručuje divákům každého věku dobrou zábavu.

Kde:
Jsme flexibilní. Rádi zpestříme naším vystoupením Vaší přeshraniční akci (po domluvě i venkovní), oslavu, festival anebo Vás navštívíme přímo ve Vaší škole či institutu.

Přivezeme s sebou veškerou techniku, scénickou dekoraci a vybavení. Pořadatel/hostitel jen zajistí pro představení vhodné prostory, možnost elektrického připojení a světlo.

Honorář:
Pakliže máte vážný zájem o naše vystoupení, rádi Vám nezávazně a zdarma zašleme (elektronickou cestou) cenovou kalkulaci. (Honoráře a některé náklady jsou variabilní. Závisí např. na vzdálenosti místa vystoupení, na počtu představení a pod.)

Doporučujeme:
Na naše vystoupení (sloužící interkulturnímu vzdělávání a pozitivnímu dialogu mezi Čechy a Němci) je možné získat veřejnou finanční podporu. Poptejte se u Vašeho institutu, ve Vaší obci nebo na příslušných úřadech.

Doporučte náš projekt Vašim partnerům, ve škole, oblastnímu kulturnímu referentovi, … Výše honoráře je nepřímo úměrná počtu vystoupení ve Vašem regionu (na Vaší akci nebo ve Vaší oblasti). Režijní náklady a cestovné se přizpůsobí a zredukují.

Kontakt:
Prosím zasílejte své dotazy přednostně e-mailem –
česky na: sabina.pappenberger@gmail.com
německy na: oliver-machander@web.de

Zavítejte také na webovky vypravěče pohádek Olivera
www.nanu-maerchen.de

a mrkněte se i na německé webovky překladatelky Sabiny
www.tschechinatorin.de

Märchen helfen zu träumen.
Träume sind die Samen des Lebens.
Lassen Sie uns zusammen neue Lebensträume,
hüben und drüben, pflanzen.

Pohádky pomáhají snít. Sny jsou sémě života.
Zasévejme společně nové životní obzory, tady i tam.


Sabina Pappenbergerová & Oliver Machander