Fokus

Má oblíbená témata

Literární překlady z německého jazyka do českého

Odvětví, které vyžaduje více než pouhé porozumění cizí řeči – jazykovou obratnost – zálibu v překladatelské práci i v daném tématu – schopnost empatie – smysl pro emocionalitu

„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“

Václav Havel (1936-2011)

Pro literární překlady jsou zapotřebí výrazné, mnohdy i expresivní, jazykové kompetence ruku v ruce se schopností vcítit se do pocitů čtenáře i autora.

Zájmy a oblasti, které upřednostňuji pro uplatnění svých jazykových znalostí a dovedností:

Krásná literatura – Baví mě historie, kulturní a sociální antropologie, dětská literatura, pověsti, pohádky, některá témata osobního rozvoje a duchovního růstu, cestopisy apod.

Odborná literatura a publicistika – Kromě výše uvedených témat se zajímám o ekologii, domácí faunu a flóru, bylinkářství, regionální turistiku, folklór, řemesla, kulturu a umění, volnočasovou pedagogiku, výuku cizích jazyků, svobodné vzdělávání, pěstitelství, domácí zpracování potravin a vlastní výrobu základních domácích potřeb, chovatelství, alternativní zemědělství a pod.

Česko-německé vztahy – Na základě mého rodinného původu věnuji pozornost prolínání české a německé kultury, filologii a především současným vztahům mezi Čechy a Němci. Ráda pracuji na přeshraničních projektech, které podporují přátelství a dobré vztahy mezi oběma sousedy nejen na diplomatické (politické) úrovni, ale především mezi běžnými občany.

Region Smrčiny a Chebsko – Kraj, jenž důvěrně znám na obou stranách státní hranice. Ráda žiju a pracuju v malebné česko-německé pahorkatině. Smrčiny (Fichtelgebirge) se na německé straně rozprostírají v trojúhelníku mezi městy Hof, Weiden a Bayreuth a v Čechách zahrnují Ašský výběžek, nejzápadnější kout České republiky.

Ekologie a samozásobitelství, životní filosofie – Fyzická práce na vlastní malé farmičce je důležitou kompenzací práce duševní. Časté pobyty v přírodě utváří harmonický vztah ke krajině a životnímu prostředí. Ráda podpořím projekty vedoucí civilizovaného člověka zpět k jeho kořenům. Zpět k přírodě, k Matce Zemi, k původní podstatě bytí.