Němčinátorka

Sabina Pappenbergerová
překladatelka jazyka německého

Vítám Vás na mých stránkách!

Jako česká rodilá mluvčí nabízím jazykové a zprostředkovatelské služby všem, kteří si chtějí rozšířit obzory za hranice, ať už na české nebo na německé straně.

S hlubokými kořeny jak v České, tak i v Bavorské zemi věnuji svou práci především lepšímu porozumění a dobrým sousedským vztahům mezi oběma národy.

Nabízím následující služby:

Regionální překladatelské služby v oblasti Fichtelgebirge/Smrčiny
Sídlím v německém městě Wunsiedel (asi 25 km od hranic, nedaleko města Cheb). Nabízím překlady, tlumočení a jiné služby jazykového prostředníka pro potřeby různých místních subjektů. Ráda podpořím všelijaké přeshraniční projekty např. v oblasti kultury, umění a literatury a také mezinárodní spolupráci mezi českými a německými institucemi, obcemi apod.

Všeobecné překlady v obou směrech
Webové stránky – reklamní texty – informační tabule – korespondece – články – úřední oznámení – zprávy – blogy – životopisy – prezentační materiály – průvodce – katalogy – a mnohé další

Nenabízím právní, soudní překlady ani soudní tlumočení.
Ale ráda Vám doporučím spolehlivé kolegy z našeho regionu, kteří se věnují úředním a soudně ověřeným překladům.

Překlady dle principu čtyř očí
Ráda zajistím vysoce kvalitní překlady jak do češtiny, tak i do němčiny včetně kontroly (korektury a lektorátu) druhou osobou – vždy rodilým mluvčím.

Více informací o mé činnosti v Německu se dozvíte na:
>> tschechinatorin.de <<

Krásná literatura

Beletristický překlad je pro mě srdeční záležitostí, neboť na rozdíl od odborných překladů jde o velice kreativní a naprosto individuální duševní práci.

Naše mateřština oplývá rozsáhlou slovní zásobou. Baví mě při práci čerpat ze širokého spektra rozmanitých řečnických prostředků, synonym, idiomů, pořekadel, …

Společně s bavorským spisovatelem a vypravěčem pohádek Oliverem Machanderem uvádíme
zábavné dvojjazyčné čtení z knihy:
„Pobouřené báby a chlapi jako kroupy/Weibersturm und Männerhagel“

Autorské čtení v obou jazycích je vhodné jako program pro rozličné česko-německé kulturní akce, literární setkání, přeshraniční festivaly, anebo jako zpestření výuky cizího jazyka.

A pro školáky jsme připravili
„Česko-bavorský pohádkový kufr“.

Malou ukázku mé práce v německém jazyce najdete na bavorských
stránkách pro umělce a živnostníky: